Mr. Symone Gaasbeek-Wielinga

Mr. Symone Gaasbeek-Wielinga behandelt ook strafzaken maar is vooral gespecialiseerd in familierecht. Sinds geruime tijd legt zij zich toe op mediation (bemiddeling), met name op de haar vertrouwde gebieden van echtscheiding, omgangsregeling, gezag en erfrecht. Mediation werkt sneller en goedkoper dan een juridische procedure terwijl de gemaakte afspraken dezelfde rechtskracht kunnen krijgen als een vonnis, omdat zij op eenvoudige wijze in een rechterlijke uitspraak kunnen worden vastgelegd.

Lees meer


Een groot voordeel van mediation is daarnaast dat een duurzame oplossing wordt bereikt waarbij u ook in de toekomst zonodig met elkaar kunt communiceren. De positie van uw kinderen wordt gewaarborgd door de afspraken in een ouderschapsplan vast te leggen. Mr. Gaasbeek-Wielinga helpt u op uiterst betrokken wijze snel en adequaat uw echtscheiding in goed overleg te regelen en uw conflicten op te lossen. Vaak wordt in een eerste gesprek al heel veel resultaat bereikt.

Voor meer informatie over de werkwijze bij mediation en de kosten kunt u ons bellen. Een gratis kennismakingsgesprek behoort tot de mogelijkheden.


Mr. Gaasbeek-Wielinga heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

• Psychiatrisch patiëntenrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.